Edice testamentů pánů z Říčan ze 17. století uložených v Národním archivu.

Tato práce vznikla na základě magisterské práce Bc. Marie Procházkové a klade si za svůj cíl zpřístupnit edici testamentů pánů z Říčan ze 17. století i s fotografiemi a rodokmeny v elektronické podobě.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Říčanští z Říčan, cehnická větev
 3. Testamenty a edice v pohledu české historiografie
 4. Testament a právo
 5. Prameny
  1. Restaurace a konzervace
 6. Ediční úvod
  1. Ediční poznámka
  2. Seznam záznamů
  3. Seznam dodatků
  4. Seznam neuvedených dokumentů
 7. Edice
  1. Testamenty a codicily
  2. Dodatky
 8. Digitalizace
 9. Závěr
 10. Seznam zkratek
  1. Seznam zkratek v textech
 11. Rejstříky
  1. Jmenný rejstřík
  2. Místní rejstřík
 12. Seznam pramenů a literatury
  1. Prameny
  2. Literatura
  3. Zdroje
 13. Resume
 14. Obrazová příloha
  1. Náhled fotografií dokumentů
  2. Souhlas s využitím fotografií dokumentů z Národnho Archivu
  3. Cehnická větev pánů z Říčan
  4. Cehnická větev pánů z Říčan uvedených v edici
  5. Skuhrovští ze Skuhrova